Keystone logo
Gaziosmanpaşa University

Gaziosmanpaşa University

Gaziosmanpaşa University

序章

Misyonumuzは:Evrenseldeğerleresahip、insana、toplumaはulusalがuluslararasısorunlaraçözümlerüretecekbilimselçalışmalaryapmak、üniversiteninbirikimleriniinsanlığınhizmetine sunmakまし、doğayasaygılı、donanımlı、ülkeninsosyokültürelましekonomikgelişiminekatkısağlayacakgirişimciがyenilikçibireylerのyetiştirmek、bölgeselVEのVEの。

Vizyonumuz:KatmadeğerüretençalışmalarıましpaydaşlarlageliştirdiğiişbirlikleriILEバスタbölgeninましülkemizinsürdürülebilirkalkınmasıolmaküzereTUMinsanlığınrefahınaましkültürünedoğrudanetkiエデン、gerek ulusalはtercih edilen BIR大学olmakましuluslararasıtanınırlığıolanまし。

場所

  • Tokat

    Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60250 Merkez/Tokat Merkez/Tokat, Turkey, , Tokat

    質問