Kodolanyi Janos University (KJU)

所在地

ブダペスト

Address
1139 Budapest, Frangepán utca 50-56
ブダペスト, ハンガリー

セーケシュフェヘールヴァール

Address
8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1
セーケシュフェヘールヴァール, ハンガリー